V.Worm

Vietnamese quote and my writing.

polaris-of-my-life:

"Em muốn gặp anh chiều nay
Dù là không được nắm bàn tay
Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu 
Rồi thì mỗi người một ngả
Dù chẳng để làm gì cả
Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.”
- Em muốn gặp anh chiều nay | Nguyễn Thiên Ngân

polaris-of-my-life:

"Em muốn gặp anh chiều nay

Dù là không được nắm bàn tay

Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu 

Rồi thì mỗi người một ngả

Dù chẳng để làm gì cả

Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.”

- Em muốn gặp anh chiều nay | Nguyễn Thiên Ngân

the-lady-of-february:

“Biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở đâu không? Tình đầu là thứ tình cảm bạn nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu cuối cùng, còn tình cuối lại làm cho bạn thấy đây mới là tình yêu đầu tiên.”
[Trương Tiểu Nhàn - Dịch: Bánh Bao Chiên]

the-lady-of-february:

Biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở đâu không? Tình đầu là thứ tình cảm bạn nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu cuối cùng, còn tình cuối lại làm cho bạn thấy đây mới là tình yêu đầu tiên.

[Trương Tiểu Nhàn - Dịch: Bánh Bao Chiên]

tinsoftware:

:P #tamypu

ngọt là đến một ngày sau lưng mình không ai nhổ nước bọt - Viết về ngọt | Nguyễn Thế Hoàng Linh

ngọt
là đến một ngày
sau lưng mình
không ai
nhổ nước bọt
- Viết về ngọt | Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tôi không ghét tiền bạc. Tôi có thể làm mọi thứ để kiếm tiền. Nhưng không phải vì thế mà nói tôi yêu nó. Tình yêu cũng vậy. Tôi không ghét anh ấy. Tôi có thể làm nhiều thứ vì anh ấy. Nhưng không phải vì thế mà tôi nói yêu anh ấy.- Decworm

Tôi không ghét tiền bạc. Tôi có thể làm mọi thứ để kiếm tiền. Nhưng không phải vì thế mà nói tôi yêu nó.
Tình yêu cũng vậy.
Tôi không ghét anh ấy. Tôi có thể làm nhiều thứ vì anh ấy. Nhưng không phải vì thế mà tôi nói yêu anh ấy.
- Decworm

kitesquotes:

"Người đàn ông, không cần quá to lớn, đôi khi chỉ cần vừa đủ để có thể che chở cho một người…"

{Biến Yêu Thành Cưới - Lục Xu}
des by _Miaoim_@Kitesvn.com

So don’t live your life selfishly. Got it?

So don’t live your life selfishly. Got it?

"Nơi anh ngồi không có ngày, độc chỉ có bóng đêm Ban mai quên ghé nơi này vì không có bóng em..”
- Bèo dạt mây trôi | JGKiD

"Nơi anh ngồi không có ngày, độc chỉ có bóng đêm
Ban mai quên ghé nơi này vì không có bóng em..”

- Bèo dạt mây trôi | JGKiD

"Vì em là bèo dạt, vì em là mây trôi Em theo gió phiêu bạt, còn anh ở đây thôi..”
- Bèo dạt mây trôi | JGKiD

"Vì em là bèo dạt, vì em là mây trôi
Em theo gió phiêu bạt, còn anh ở đây thôi..”

- Bèo dạt mây trôi | JGKiD

decworm:

"Chaque fois que tu t’en vas
Je pré ends que tout va bien”..
- ‘Til I get over you | Michelle Branch

More Information